• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ၆၇ ၾကိမ္ေျမာက္ Miss world ျပိဳင္ပြဲကိုဟိုင္နန္ကၽြန္း Sanyaျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ႔တယ္။

(GMT+08:00) 2017-11-10 12:25:56

ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ၆၇ ၾကိမ္ေျမာက္ Miss world ျပိဳင္ပြဲကို ဟိုင္နန္ကၽြန္း Sanyaျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ႔တယ္။ ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲကို ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
   Webradio