• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ စက္မွု ဇီဝနည္းပညာ သုေတသနစာတမ္းနွင္႔ မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာ ပမာဏသည္ ကမၻာ႔ ပထမ အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာ

(GMT+08:00) 2017-11-08 09:40:11

တရုတ္ သိပံၸပညာ တံခြန္အသင္းၾကီး လက္ေအာက္ခံ ထ်န္က်င္း စက္မွု ဇီဝ နည္းပညာ သုေတသနဌာနနွင္႔ ခ်င္တူး စာတမ္းမ်ားစင္တာတုိ႔သည္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ စက္မွု ဇီဝ နည္းပညာ စကၠဴျဖဴစာတမ္းနွင္႔ တရုတ္ ဇီဝစက္မွုလုပ္ငန္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ စက္မွု ဇီဝ နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ သုေတသနစာတမ္း စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ကမၻာ႔ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ျပီး မူပုိင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္လႊာ ပမာဏသည္လည္း ကမၻာ႔ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖၚျပထားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio