• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား သုံးသပ္

(GMT+08:00) 2017-11-08 09:31:37

အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔သည္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတနွင္႔အတူ လုိက္ပါလာေသာ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု စာခၽြန္လႊာမ်ားကုိလည္း ခ်ဳပ္ဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔၏ ယခု အၾကိမ္ တရုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ အေရးၾကီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ နွစ္ဖက္အၾကား စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပုိမုိ နက္ရွိဳင္းနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ားက၊ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္မွတစ္ဆင္႔ နွစ္နုိင္ငံတုိ႔သည္ ပုိမုိ တရားမွ်တေသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည္႔ ကုန္သြယ္မွု နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ သေဘာတူညီမွုမ်ားကုိ ရရွိ နုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio