• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေပတုိ အမွတ္-၃ ကမၻာလုံးကြန္ရက္ ျဂိဳဟ္တု နွစ္စင္း တရုတ္ လႊတ္တင္

(GMT+08:00) 2017-11-06 08:32:55

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရွီးခ်မ္း ျဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရးစခန္း၌ ေလာင္းမတ္ခ်္ အမွတ္-၃ (ဂ) သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံျဖင္႔ ေပတုိ အမွတ္-၃ ကမၻာလုံး ကြန္ရက္ ျဂိဳဟ္တု နွစ္စင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေပတုိ အမွတ္-၃ ျဂိဳဟ္တုကုိ ပထမအုံးအၾကိမ္ အျဖစ္ လႊတ္တင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္၏ ေပတုိ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပ စနစ္သည္ ကမၻာလုံး ကြန္ရက္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပီဟု ျပသ ေနေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ၊ ၂၀၀၀ ျပည္႔နွစ္ နွစ္ကုန္တြင္ ေပတုိ အမွတ္-၁ စနစ္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး တရုတ္ျပည္ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္ အတြင္း ေပတုိ အမွတ္-၂ စနစ္ တည္ေထာင္ျပီး အာရွနွင္႔ ပစိဖိတ္ ေဒသအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးရန္နွင္႔ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ေပတုိ ကမၻာလုံး ကြန္ရက္ စနစ္ကုိ တည္ေထာင္ျပီး တစ္ကမၻာလုံးအား ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္ စီမံထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

   Webradio