• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လအတြင္း တရုတ္ျပည္ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ခ်ထားမွု ရည္မွန္းခ်က္ ေဖၚေဆာင္

(GMT+08:00) 2017-11-02 09:01:53

တရုတ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္နွင္႔ လူမွု အာမခံေပးေရး ဝန္ၾကီးဌာနက၊ ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လအတြင္း တစ္ျပည္လုံး ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိျပီး တစ္နွစ္တာလုံး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေျခခံအားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လုံး၌ အလုပ္လက္မဲ႔နွုန္းကုိ ၄ ရာခုိင္နွုန္းေအာက္၌ ရွိရန္ ထိန္းသိမ္း ထားနုိင္ခဲ႔ျပီး ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြါးခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း အနိမ္႔ဆုံးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမွု အာမခံေပးေရးစနစ္မွာ တဆင္႔တုိး ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာျပီ ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခဲြမွု အရည္အခ်င္းမွာ အဆက္မျပတ္ တုိးျမင္႔လာေနေၾကာင္း ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။

ယခုနွစ္ ပထမ ၉ လ အတြင္း တစ္ျပည္လုံး၌ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁၀၉ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၃ သိန္းခန္႔ တုိးလာေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္လက္မဲ႔မ်ား အလုပ္အကုိင္ ျပန္လည္ရရွိသူ ဦးေရမွာ ၄၂ သိန္း ၇ ေသာင္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio