• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တရုတ္ျပည္ အေပၚ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ အျပည့္အဝရွိ

(GMT+08:00) 2017-10-26 16:05:16

    ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔ေသာ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမ အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္အား အျမဳေတျပဳေသာ အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ကို

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အႀကိမ္သစ္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ လာမည့္ ၅

ႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ၿပီး လာမည့္ ၅ႏွစ္တြင္ တစ္ပါတီလံုး၏ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို မ်ားစြာ

ခ်ီးက်ဴး ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

 

   Webradio