• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ႔ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲက်င္းပခြင္႔ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြး၍မရဟု ကာတာႏို္င္ငံ ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-12 15:16:55

ကာတာႏိုင္ငံအစိုးရဆက္သြယ္ေရးရံုးဥကၠဌ စာအစ္စ္က ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ကာတာႏို္င္ငံ၏ ကမၻာ႔ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲက်င္းပခြင္႔ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြး၍မရေၾကာင္း ေၾကာင္း ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

 ကာတာႏို္င္ငံႏွင္႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျဖတ္ေတာက္ခဲ႔ေသာႏို္င္ငံမွ ကမၻာ႔ဖလားျေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ က်င္းပခြင္႔ကို လက္လႊတ္ရန္ ေတာင္ဆိုျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ စာအစ္စ္က  ကာတာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းအာရွေဒသတြင္ သက္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ကမၻာ႔ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကို ပထမွဆံုးက်င္းပမည္႔ႏို္္င္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio