• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္ေရးကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို တရုတ္ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-12 15:16:26

တရုတ္တည္ေဆာက္ေရးအစုစပ္ကုမၸဏီႏွင္႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေနအိမ္၊ အမ်ားျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ျမိဳ႔ျပတည္ေဆာက္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔သည္    အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႔ေတာ္ အသစ္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာဇုန္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔စလ်ဥ္းေသာ အေထြေထြ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမိဳ႔ေတာ္အသစ္စီမံကိန္းဇုန္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသမၼတ စီစီ၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး စံုအိုင္ေကာ္တို႔က ယင္းခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio