• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ႔ အဓိက စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ တိုးႏႈန္းမ်ားကို IMF တိုးျမွင္႔

(GMT+08:00) 2017-10-12 15:15:06

ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႔(IMF)ႏွင္႔ ကမၻာဘဏ္အုပ္စုတို႔သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က IMFမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျပည္ အပါအဝင္ အဓိက စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား၏ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ တိုးႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမွင္႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ယခုႏွစ္ႏွင္႔ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ တိုးႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမွင္႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio