• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နိုင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္႔ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံမည္ဟု ျမန္မာ အစုိးရက ထပ္မံေၾကညာ

(GMT+08:00) 2017-10-12 14:30:07

     အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေရွာင္ရွားရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စသည္႔ႏုိင္ငံ မ်ား သုိ႔ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာအစုိးရက ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ထပ္မံေၾကညာခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။

     ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ စစ္ေဆးၾကည္႔ရႈခဲ႔ ရာ၌ ထိုသို႔ေၾကညာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ၄င္းက အျခားႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ခဲ့ သူမ်ား ကုိမူ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာအစုိးရကကတိျပဳေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ မူလေနထုိင္ရာ ေက်းရြာကုိ စြန္႔ခြာ၍ အျခားႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးရန္ မလုိေၾကာင္း ၊ လုိအပ္ သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာင္ထားမႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကုိ အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

   Webradio