• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဂ်ပန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ စတင္ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-10-11 15:29:21

ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ တရားဝင္ စတင္က်င္းပျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

အေရြးခံရန္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၂၀၀ခန္႔သည္ အမတ္ေနရာ ၄၆၅ေနရာ အတြက္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ မဲဆႏၵေပးျခင္းကို ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

အဓိကအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု ၃ခု ယခုအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

   Webradio