• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး၏ စီးပြားေရးခန္႔မွန္းေျခ တိုးတက္ႏႈန္း IMF တိုးျမွင့္

(GMT+08:00) 2017-10-11 12:24:39

    ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေဖာင္ေဒးရွင္း (IMF)မွ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ယခုႏွစ္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး၏ စီးပြားေရးခန္႔မွန္းေျခ တိုးတက္ႏႈန္းအား ဇူလိုင္လထက္ ၀.၁ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမွင့္၍ ၃.၆ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃.၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီး တိုးျမွင့္လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အဓိကစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ တိုးတက္ႏႈန္းကိုလည္း တိုးျမွင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio