• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီး ပိုင္စစ္ၿမိဳ႕ ေခတ္မီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2017-10-10 16:18:18

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ထိုအခ်ိန္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဌာန အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုဥကၠ႒ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ပိုင္စစ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ႔ရာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ေခတ္မီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင္႔ ခ်မ္းသာမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ညႊန္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၇ႏွစ္အတြင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေရာက္ရွိခဲ႔ေသာ ပိုင္စစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈမ်ား အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေခတ္မီ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆင္းရဲမႈကို ပေပ်ာက္ေစ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပိုင္စစ္ၿမိဳ႕ ေန႔က်န္းရြာတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် အသားတင္ ဝင္ေငြမွာ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္က တရုတ္ ယြမ္ေငြ ၆၄၇၅ယြမ္ ရွိရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ၁ေသာင္းေက်ာ္ အထိ တိုးလာခဲ႔ေၾကာင္း  စီအာအိုင္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio