• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယန္က်ယ္ခ်ီသည္၊ ျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္၏ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳမႈေရးရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2017-10-10 15:15:00

     

      တရတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ယန္က်ယ္ခ်ီသည္၊ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည္႔ ျဗိတိန္နိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳမႈေရးရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပ သည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔ရာ၌၊ ယန္က်ယ္ခ်ီက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပေတာ႔မည္ျဖစ္ျပီး၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးသည္၊ အေရးၾကီးေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားစြာပါရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio