• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေက်းလက္ေဒသသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ေဖာ္္ျပ

(GMT+08:00) 2017-10-10 12:05:33

ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ကုလသမဂစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ လာမည့္ အႏွစ္၃-၄ဆယ္ အတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ သီးထြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်စြာ တိုးတက္လာပါက ၎၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏိုင္္စြမ္းသည္ အင္မတန္ၾကီးမား၍ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူငယ္လုပ္အားသစ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာဖန္တီးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio