• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဥေရာပအာရွ-တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထား

(GMT+08:00) 2017-10-10 10:55:53

၂ ရက္ၾကာက်င္းပေသာ ဥေရာပအာရွ-တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ဂရိႏို္င္ငံေအသင္ျမိဳ႔ေတာ္တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား သည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပျပီးဘက္အသီးသီးက အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတိုးပြါးေစျခင္းျဖင္႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိျခင္းႏွင္႔အတူေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ပူးတြဲဦးစီးက်င္းပသူပိုးလမ္းမၾကီးႏိုင္ငံတကာ ကုန္သည္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ လ်ဴက်န္႔ကၽြန္းက ဖိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဂရိႏိုင္ငံက Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးစနစ္တြင္ ပထဝီအေနအထားအရ အလြန္ထင္ရွားထူးကဲအားသာခ်က္ႏွင္႔ၾကြယ္ဝေသာအရင္းအျမစ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကာခဲ႔သည္ဟုသိရပါသည္။

   Webradio