• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ပါတီကို ဘက္စံု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို နည္းယူေလ႔လာထိုက္သည္ဟု ကင္ညာႏိုင္ငံ အာဏာရ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-02 12:27:38

ကင္ညာ ႏိုင္ငံ အာဏာရ Jubileeပါတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ရာဖာအယ္လ္ တူဂ်ဴက မၾကာခင္က ဆင္ဟြာ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ၌ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီကို ဘက္စံု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ထင္ရွားသိသာစြာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပါတီ အတြင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို Jubileeပါတီသည္ နည္းယူေလ႔လာထိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio