• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင္႔ ဥေရာပ-အာရွ စီးပြားေရး မဟာမိတ္ အဖဲြ႔တို႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပၿပီးစီး

(GMT+08:00) 2017-10-02 12:27:03
    တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဥေရာပ-အာရွ စီးပြားေရး မဟာမိတ္ အဖဲြ႔တို႔သည္ ယခုလ ၁ရက္ေန႔က "တရုတ္ႏွင္႔ ဥေရာပ-အာရွ စီးပြားေရး မဟာမိတ္ အဖဲြ႔တို႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးပဲြ အႏွစ္သာရရွိစြာျဖင္႔ က်င္းပၿပီးစီးျခင္း ဆိုင္ရာ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္"ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဥေရာပ-အာရွ စီးပြားေရး မဟာမိတ္ အဖဲြ႔တို႔ အၾကား ပထမဆံုး အႀကိမ္ ရရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး စနစ္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။
   Webradio