• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္-အေမရိကန္ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လူမႈေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခ်မွတ္ေပး

(GMT+08:00) 2017-09-30 15:10:14

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ဴယန္တုန္းႏွင္႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္တို႔ ပူးတဲြ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္-အေမရိကန္ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္-အေမရိကန္ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ ေအာင္ျမင္မႈ ၁၃၀ေက်ာ္ကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ဴယန္တုန္းက ၂၈ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္ႏွင္႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပၿပီး တရုတ္-အေမရိကန္ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈသို႔ တက္ေရာက္စဥ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ယခုအႀကိမ္ တရုတ္-အေမရိကန္ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ "လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ အတြင္း  တရုတ္- အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး- အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ေရးႏွင္႔ အတူမွ်ေဝခံစားေရး" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ လူမႈေရး ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၿပီး အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိကာ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ေရရွည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ခိုင္မာေသာ လူမႈေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio