• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွုတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ၾကိဳးပမ္းမွုနွင္႔ ေအာင္ျမင္မွုကုိ ကမၻာ႔ အနုျမဴစြမ္းအင္ အဖဲြ႔ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2017-09-14 13:20:32

ကမၻာ႔ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔၏ တရုတ္ျပည္၌ ပထမဆုံးအၾကိမ္ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွုဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ မၾကာမီက ျပီးေျမာက္ျပီ ျဖစ္ျပီး တရုတ္အစုိးရ၏ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွု တြန္းအားေပးေရး နယ္ပယ္တြင္ ၾကိဳးပမ္းမႈကိုခ်ီးက်ဴးကာ ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္း ဆက္တိုက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ကမၻာ႔ႏ်ဴကလီးယားလံုၿခံဳမႈစနစ္ ပါဝင္တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာင္က်ဳိး ရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳသည္႔အျပင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားလည္း ေပးခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ အနုျမဴစြမ္းအင္ အဖဲြ႔မွ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio