• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္တာနက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈကို ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ လက္တြဲကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2017-09-13 14:11:53

ယခုလ၁၂ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ၂၂ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ တရုတ္ႏွင္႔ခ်က္စသည္႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ တို႔က အင္တာနက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ တရားေရး နယ္ပယ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးျပီး ယင္းျပႆနာကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြရွားၾကံလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရပါသည္။

   Webradio