• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကုိးရီးယားသည္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္

(GMT+08:00) 2017-09-13 10:46:24

ေျမာက္ကုိးရီးယား နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျပီး၊ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ၁၁ ရက္ေန႔က အတည္ ျပဳခဲ႔ေသာ ေျမာက္ကုိးရီးယားဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တရားမဝင္ ျဖစ္ျပီး ေျမာက္ကုိးရီးယားသည္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ရွဳတ္ခ်ျပီး ဘက္စုံ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၃၇၅ ကုိ အတည္ျပဳျပီး ေျမာက္ကုိးရီးယားအား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မွုသစ္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio