• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကုိးရီးယား န်ဴကလီးယား ျပႆနာကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ တရုတ္ျပည္၏ ၾကိဳးပမ္းမွုကုိ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ ေထာက္ခံရန္ တရုတ္ ေမွ်ာ္လင္႔

(GMT+08:00) 2017-09-13 09:30:05

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၃၇၅ ကုိ အတည္ျပဳခဲ႔ ျပီးေနာက္ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ နုိင္ငံေရးနွင္႔ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ကင္စြမ္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ တေလွ်ာက္လုံး စဲြကုိင္ေနျပီး ဘက္အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား န်ဴကလီးယား ျပႆနာကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ တရုတ္ျပည္၏ ၾကိဳးပမ္းမွုကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

   Webradio