• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ မူပိုင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းေရး အားျဖည္႔ေန

(GMT+08:00) 2017-08-30 12:13:50

ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက တရုတ္ျပည္သူ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မွ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ က်ိဳခ်န္သည္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီအား ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ တရားရုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအရ၊ ပီကင္း၊ ရွန္ဟုိင္းနွင္႔ ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႔ သုံးျမိဳ႔တြင္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ဆုိင္ရာ တရားရုံးမ်ားသည္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးနွင္႔ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးစနစ္ ဆန္းသစ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွု ထင္ရွားေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အသြင္ပုံစံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio