• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံသည္ လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကိန္းညႊန္း ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2017-08-21 10:01:21

မၾကာမီက အာဆီယံအဖဲြ႔သည္ ပထမဦးဆုံးေသာ အာဆီယံ လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကိန္းညႊန္း အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ စိတ္ခ်မ္းသာမွု၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ လူမွုေရးတြင္ ပါဝင္ ဆင္နဲႊမွု အပါအဝင္ ကိန္းညႊန္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ အထိ အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္နုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ အာဆီယံ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းနွင္႔ ပုိမုိ ရင္းနွီးစြာ ဆက္သြယ္ ရမည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း တရုတ္ စီးပြါးေရး ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

အာဆီယံလူငယ္မ်ားဆု ခ်ီးျမွင္႔ပဲြအခမ္းအနားကုိလည္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပဲြ အခမ္းအနားနွင္႔ တစ္ျပိဳင္တည္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio