• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နယ္ျခားသုိ႔ ေစလႊတ္ေသာ ေဆးဝါးကုသေရးအဖဲြ႔

(GMT+08:00) 2017-08-13 08:44:16

တရုတ္ျပည္ အေရွ႔ပုိင္းေဒသ နန္ကင္းျမိဳ႔၌ တည္ရွိေသာ က်န္းစူး ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆးရုံသည္ ၁၉၇၃ ခုနွစ္ကစျပီး နယ္ျခားသုိ႔ ေဆးဝါးကုသေရးအဖဲြ႔ကုိ ေစလႊတ္ျပီး ဆင္းရဲသူမ်ားအား အကူအညီ ေပးေနခဲ႔ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ဆယ္ေပါင္း မ်ားစြာ အတြင္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရာဂါ ကုသ ေပးသည္႔အျပင္ ေဒသခံ ေဆးရုံ ေဆးခန္းမ်ားအတြက္ ေဆးဝန္ထမ္း မ်ားစြာကုိလည္း ေလ႔က်င္႔ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွင္းက်န္း ျပည္နယ္ ေခ႔သ္ေလစူခုိလ္ ေဒသ ျပည္သူ႔ ေဆးရုံ တာဝန္ခံ တင္ခ်မ္က၊ မိမိတုိ႔သည္ နွလုံးေရာဂါ ျပင္းထန္သူ ၄၉ ဦးအတြက္ အခမဲ ခဲြစိတ္ ကုသမွု ျပဳလုပ္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာျပပါသည္။

   Webradio