• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္နွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ ေျပာဆုိရန္ နုိင္ငံတကာ ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2017-08-13 08:42:45

အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔နွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယားတုိ႔ စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မွု ျပဳလုပ္ရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး နုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီးက၊ အေမရိကန္နွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယားသည္ ကုိးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန ပုိမဆုိးရြား ေစရန္ ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ ေျပာဆုိသင္႔သည္ဟု လွုံ႔ေဆာ္ တုိက္တြန္းခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား သမၼတရုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက၊ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန တင္းမာမွုနွင္႔ စစ္ေရး အခ်င္းပြါးမွုသည္ မည္သည္႔နုိင္ငံ အတြက္ မဆုိ အက်ိဳးရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကုိးရီးယားသည္ အေျခအေန ေလ်ာ႔ေပါ႔ေစရန္နွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းမွု ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio