• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ data လ်င္ျမန္စြာ တုိးလာ

(GMT+08:00) 2017-08-12 09:22:24
တရုတ္ျပည္ စမတ္ ဟန္းဖုန္းနွင္႔ 4G အင္တာနက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာသည္႔နွင္႔ အမွ် တရုတ္ျပည္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ traffic သုံးစဲြမွုမွာ အရွိန္ထုိး တုိးမ်ားလာေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ traffic မွာ သန္း ၈၈၉၀ G အထိ တုိးလာျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၃၆ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ နွစ္ကုန္အထိ ၁၀ ဘီလီယံ G အထိ တုိးသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။
   Webradio