• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကိုးရီးယားအေနျဖင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္လယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ကိုးရီးယားက တိုက္တြန္း

(GMT+08:00) 2017-08-11 16:36:09

ေတာင္ကိုးရီးယားအစိုးရသည္ ယခုလ၁၀ရက္ေန႔က ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ အေျခအေနပိုမိုတင္းမာေစမည္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲရန္ တိုက္တြန္းျပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ဆႏၵရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

  ထိုေန႔က ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးကြန္ဖရင္႔အျမဲတမ္း ေကာ္မတီသည္ အစည္းအေဝးက်င္းပရာ ကိုးရီးယားကြ်န္းဆြယ္အေျခအေနႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကိုးရီးယားသမၼတရံုး Blue House မွေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ Park Soo-hyunက ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးကြန္ဖရင္႔အျမဲတမ္း ေကာ္မတီက ကိုးရီးယားကြ်န္းဆြယ္၏လံုျခံဳေရးအေျခအေနသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အဆက္မျပတ္ရန္စႏႈိးေဆာ္မႈေၾကာင္႔ ဆိုးဝါးလာေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ အေျခအေနတစ္ဆင္႔တိုးတင္းမာလာေစမည္႔ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။

   Webradio