• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းသည္ ေတာင္ပင္ လယ္ျပႆနာကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ဟု အာဆီယံ ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းဆို

(GMT+08:00) 2017-08-11 15:39:47

မၾကာခင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔သည့္ တရုတ္-အာဆီယံ(10+1) ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ ရရွိရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္း လွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔က တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ေကြ႔ယန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေသာ "ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ေရး ေၾကညာခ်က္" လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းမူေဘာင္ကို စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား တစ္ဆင္႔တိုး ျပည့္စံုေစေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အာဆီယံ ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အာဆီယံ ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္ သံအမတ္ႀကီး ေဟာင္း Wilfrido V. Villacortaက မၾကာခင္က သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္သည္ အနာဂတ္တြင္ ယင္းအေျခခံမူ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေထာက္အပံ႔ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သမိုင္းဝင္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio