• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၅၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္း အတြက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က အာဆီယံ အလွည့္က် သဘာပတိ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ဒူတာေတးထံ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00) 2017-08-08 15:42:16

ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အာဆီယံ အလွည့္က် သဘာပတိ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ဒူတာေတးထံ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာ အာဆီယံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၅၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳ ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။

ဒီဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ၏ အျပည့္အစံုမွာ

ယခု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႔ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၅၀ျပည့္ အခါသမယ တြင္ တရုတ္ အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္သည္ သမၼတ ဒူတာေတး ကိုေရာ၊ သမၼတ ဒူတာေတး မွတစ္ဆင္႔ အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားကိုပါ လိႈက္လဲွစြာ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သလိုက္ပါသည္။

အာဆီယံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြား လာၿပီး အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးကာ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမၻာ႔ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိသည့္ အင္အား တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ အာဆီယံ အသုိက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသစ္မ်ား ရရွိၿပီး ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရး အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ကာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ ပါသည္။

၁၉၉၁ခုႏွစ္က အာဆီယံႏွင္႔ ေဆြးေႏြးေရး ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူကို စဲြကိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္တို႔ အၾကား ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ အဆက္မျပတ္ တိုးပြား လာၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ႔သည္။ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈသည္ အာဆီယံ၏ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ ရွင္သန္မႈႏွင္႔ အႏွစ္သာရ အမ်ားဆံုးေသာ ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္လာပါသည္။

တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာရွိစြာျဖင္႔ သေဘာထားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိ ေစေရးႏွင္႔ သက္ညွာေထာက္ထားမႈ ရွိေရး ခံယူခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ စဲြကိုင္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ အခြင္႔ေကာင္းကို ယူၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ အနာဂတ္ေရး ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းသည္ အာရွ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းမ်ား အတြက္ စံနာမူနာ ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္ဟု သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

   Webradio