• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူလူထု၏ ဝင္ေငြ တုိးနွုန္းသည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းထက္ ပုိမ်ား

(GMT+08:00) 2017-07-17 14:46:49
တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းအတြင္း တစ္ျပည္လုံး ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသားတင္ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ၁၂၉၃၂ ယြမ္ ျဖစ္ျပီး ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း ျဖစ္သည္႔ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းထက္ ၀ ႔၄ ရာခုိင္နွုန္း ပုိမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလပတ္ အျပီးတြင္ ျပည္သူျပည္သား၏ ဝင္ေငြ တုိးနွုန္းသည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္းကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။
   Webradio