• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ

(GMT+08:00) 2017-07-17 14:44:03

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၃၈၁၄၉ ဘီလီယံ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္း အတြင္း တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လုံး ပုံေငြဓနဥစၥာ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ ယြမ္ ၂၈၀၆၀ ႔၅ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း၊ စားသုံးကုန္ လက္လီေရာင္းခ်မွု စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၁၇၂၃၆ ႔၉ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio