• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ကုိးရီးယားရွိ အေမရိကန္ စစ္ေရး အေျခစုိက္စခန္း ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ဒုကၡ မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔

(GMT+08:00) 2017-07-17 14:24:08

ေတာင္ကုိးရီးယားနုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ ေျမျပင္တပ္ဖဲြ႔၏ အျမင္႔ဆုံး ဦးစီး ကြပ္ကဲေရး ဌာန ျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ အမွတ္-၈ တပ္မေတာ္စု စစ္ဦးစီးဌာနကုိ မၾကာမီက ဆုိးလ္ျမိဳ႔ ယြန္စမ္မွေန၍ ပ်ံဳေတ သုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားခဲ႔သည္။ အေမရိကန္ စစ္ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ႔၇ ဘီလီယံ ထုတ္ေပးကာ ဟမ္ဖူရက္စ္ စစ္စခန္းကုိ တုိးခ်ဲ႔ ေဆာက္လုပ္ျပီး အထက္ပါ ပ်ံဳေတ စစ္စခန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နုိင္ငံျခားရွိ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႔၏ အတုိင္းအတာ အၾကီးမားဆုံးေသာ စစ္ေရး စခန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ၊ ပ်ံဳေတ ေဒသခံမ်ားသည္ ဟန္ဖူရက္စ္ စစ္စခန္း တုိးခ်ဲ႔ျခင္းကုိ အျမဲ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည္။ ေတာင္ကုိးရီးယား မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ေတာင္ကုိးရီးယားရွိ အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႔ အဓိက အင္အားမ်ားကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ ယြန္စမ္ေဒသ၌ စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မွု လုံးဝ အသုံးသတ္ျပီဟု ျပဆုိသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယြန္စမ္ စစ္ေရးစခန္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ အျငင္းအခုံမ်ား ျဖစ္နုိင္ရန္ ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။

   Webradio