• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏြားေမြးျမဴျခင္းျဖင္႔ ထုိကမ္ရြာ တစ္ရြာလုံး ၾကီးပြါးခ်မ္းသာလာ

(GMT+08:00) 2017-07-16 09:31:26

တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ ထုိကမ္ရြာသည္ သဲကနၱာရ ျဖစ္ေနမွု အေျခအေန ျပင္းထန္ ဆုိးဝါးသျဖင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွု ေခတ္ေနာက္က်သည္။ နာမည္ၾကီး အာမခံကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံျပီး ေမြးျမဴေရးပညာကုိလည္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ကာ ထုိကမ္ရြာ၌ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

လယ္သမား စြမ္ညုိဖုန္းက၊ ႏြား တစ္ေကာင္ ေရာင္းခ်လွ်င္ သားသမီးမ်ား၏ တစ္နွစ္တာ စာသင္ခ လုံေလာက္မည္၊ ေနာက္တစ္ေကာင္ ေရာင္းခ်လွ်င္ သားသမီးမ်ား၏ စားဝတ္ေန အသုံးစရိတ္ လုံေလာက္မည္ဟု သတင္းေထာက္ကို ေျပာျပသည္။

   Webradio