• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ ၆ လ အတြင္း တရုတ္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္

(GMT+08:00) 2017-07-15 09:18:16

ယခုနွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း တရုတ္ျပည္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၉ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာျပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပုိင္း ေနာက္ပုိင္း အျမင္႔ဆုံးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဝမ္တုန္ထမ္က၊ ယခုနွစ္ ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ ကုန္သြယ္မွု ကုိယ္က်ိဳးစီးပြါး ကာကြယ္ေရးဝါဒ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိန္ေခၚမွုမ်ား တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio