• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ခုႏွစ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး နည္းပညာ ျပပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-07-14 18:22:50

၂၀၁၇ခုႏွစ္ လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး နည္းပညာ ျပပဲြကို ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ အလွည့္က်  သဘာပတိ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ ယာယီ သံအမတ္ႀကီး ထန္ခ်င္ရွင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းဝန္ ခၽြန္ဒါရာ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ က်န္းေဝ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စက္မႈ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထန္ခ်င္ရွင္းက ယခုအႀကိမ္ ျပပဲြ က်င္းပသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လန္ခ်န္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ကူးလူးဖလွယ္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီး အၾကား လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

   Webradio