• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ နင္ရွာ ျပည္နယ္ မာရ္ကၽြမ္ မူလတန္းေက်ာင္း

(GMT+08:00) 2017-05-19 12:47:26

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ျပည္နွစ္ အတြင္း လက္ရွိ ဆင္းရဲသူ သန္း ၄၀ အားလုံး ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တင္ျပထားသည္။ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ပညာေရးကုိ ဦးစားေပးရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ဖူးသည္။

တရုတ္ျပည္ နင္ရွာ႔ ေဟြလူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ မာရ္ကၽြမ္ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာ ၃၄ ဦးသာ ရွိသည္႔ ေက်ာင္းကေလး တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းမူလတန္းေက်ာင္းကုိ ၁၉၆၂ ခုနွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယခု အထိ သမုိင္းသက္တမ္း နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင္႔ျပီ။

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ယန္ကၽြင္စင္က၊ အေစာဆုံး စာသင္ခန္းကုိ ရႊံ႔ေျမျဖင္႔ ေဆာက္လုပ္ ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး အုတ္ျပားေတာင္ မရွိပါ။ ယခု ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၈ အဆင္႔ အင္အားျပင္း ငလ်င္ေတာင္ ခံနုိင္ျပီဟု သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာျပသည္။

စာသင္ေက်ာင္းထဲတြင္ ကြန္ျပဴတာခန္း၊ ေတးဂီတခန္း၊ ပန္းခ်ီပန္းပု သင္ခန္း၊ စာဖတ္ခန္း စုံစုံလင္လင္ ရွိသည္႔အျပင္ အားကစားကြင္းတြင္ ရာဘာေျပးလမ္းေတာင္ ထပ္ဆင္ထားသည္ဟု သတင္းေထာက္က ေတြ႔ျမင္ပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္စရိတ္၊ တည္းခုိစရိတ္နွင္႔ စားဝတ္စရိတ္ အစိတ္အပုိင္းကုိ ေဒစခံ အစုိးရက သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရး မူဝါဒအရ ေထာက္ပံ႔ေပးသည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio