• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ကန္ ယာယီနိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးလက္ေထာက္ လွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00) 2017-05-19 12:13:27

      အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ၊ ယာယီနိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးလက္ေထာက္ Susan Thornton သည္၊ လာမည္႔ ၂၃ ရက္ေန႔နွင္႔ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိအစည္းအေဝးမ်ားသို႔တက္ေရာက္မည္႔အျပင္၊ ၂၅ရက္ေန႔နွင္႔ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ လွည္႔လည္ျပီး၊ နွစ္ဖက္တို႔ အတူတကြ အေရးထားၾကေသာ နွစ္ဖက္နွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ အရာရွိမ်ားနွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio