• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္

(GMT+08:00) 2017-05-19 10:07:02

ဆင္းရဲမွုသည္ လူသား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က စာရင္းအရ၊ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ကမၻာ႔အၾကီးဆုံး ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံ အျဖစ္ တရုတ္ျပည္မွာ ဆင္းရဲသူ ဦးေရမွာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္က ၈၂ သန္း ေက်ာ္ ရွိရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သန္း ၄၀ အထိ ေလ်ာနည္း လာျပီ။ တရုတ္အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ အတြင္း ဆင္ရဲမွု လုံးဝ ပေပ်ာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေသခ်ာ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ ေဒသအရပ္ရပ္မွ ဆင္းရဲေသာ ရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျပီး သတင္းရယူူေနသည္။

   Webradio