• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ထုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု အင္ဒို အာကာသ လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္သို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00) 2017-05-18 14:46:06

    တရုတ္ အာကာသ သိပၸံနည္းပညာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အုပ္စု လက္ေအာက္မွ တရုတ္ ခ်န္ခ်င္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း အုပ္စု လိမိတက္ႏွင္႔ အင္ဒိုနီးရွား ၿဂိဳဟ္တု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္ပိုေရွးရွင္း(PSN) တို႔သည္ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား PALAPA-N1ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု လုပ္ငန္း ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ထုတ္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု အင္ဒိုနီးရွား အာကာသ လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio