• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ ကုလလူသားေနထိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးရံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

(GMT+08:00) 2017-05-16 14:26:20

      တရုတ္ျမိဳ႔ျပစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ဒီဇီုင္းေရးနွင္႔သုေတသနဌာနနွင္႔ ကုလသမဂၢလူသား ေနထိုင္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးရံုးတို႔သည္၊ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ျပီး၊ နွစ္ဖက္တို႔သည္၊ ဆက္တိုက္ဖြ႔ံျဖိဳးနိုင္ေသာ ျမိဳ႔ျပ တည္ေဆာက္ေရး၊ အထူးသျဖင္႔ ျမိဳ႔ျပစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဒီဇိုင္းေရးနွင္႔ သုေတသနျပဳေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္း အရသိရသည္။

ယင္းစာခြ်န္လႊာအရ၊ နွစ္ဖက္တို႔သည္၊ တရုတ္နွင္႔ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကထားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio