• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ဂ်ပန္တြင္ ကန္ႏိုင္ငံ ဒုသမၼတ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔

(GMT+08:00) 2017-04-21 14:13:35

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဒုသမၼတ Mike Penceသည္ ယခုလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းသည္ ဒုသမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Pence၏ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန တင္းမာေနသည့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏ ယခုအႀကိမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အေပၚ လူအမ်ား အာရံုစိုက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အကဲခတ္ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က Pence၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္သိမ္႔အားေပးရန္ႏွင္႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဖိအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာ၏ ရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင္႔ အေမရိကန္မွ တင္းမာေသာ သေဘာထား ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ပိုရွိလာေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုးရီးယား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ႏွင္႔ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဆက္ဆံမႈကို ခိုင္မာေစရန္ Pence၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္ အတြင္း Penceက အေမရိကန္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔သည္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ စည္ပင္သာယာေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဆက္ဆံမႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ ကက္ဘိနက္အတြင္းဝန္ Yoshihide Sugaက ယခုအႀကိမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abeႏွင္႔ ဒုသမၼတ Pence၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အဖဲြ႔၏ ၾသဇာတန္ခိုးႏွင္႔ တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို တစ္ဆင္႔တိုးျမင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ခရီးစဥ္အတြင္း Penceက ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ၄င္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားအား ႏ်ဴကလီးယားကို စြန္႔လႊတ္ေစရန္ အေမရိကန္ ရွာႀကံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္သမွ်ကို စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ လက္နက္အင္အား အသံုးျပဳရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင္႔ စြမ္းရည္ကို အကဲစမ္းဖို႔ အတြက္ အလြန္အကၽြံ ေဆာင္ရြက္မႈကို မျပဳရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယားအား သတိေပးေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွာႀကံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio