• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အတိုင္ပင္ခံ အရာရွိ ေသာင္းထြန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2017-04-20 15:26:28

တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ  အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘဆိုက္မွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ဝမ္ယိက တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို တေလွ်ာက္လံုး စဲြကိုင္က်င္႔သံုးၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ လြန္စြာ အေလးထားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရရွိခဲ႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio