• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Road ဖုိရမ္ က်င္းပရန္ အဆင္သင္႔

(GMT+08:00) 2017-04-19 10:18:54

Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖုိရမ္ဆုိင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဝမ္ယိ၊ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဝမ္ေရွာင္ေထာင္တုိ႔သည္ ဖုိရမ္ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္၊ ဖုိရမ္ တက္ေရာက္မည္႔ နုိင္ငံ အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျခအေနနွင္႔ ဖုိရမ္၏ အဓိကအစီအစဥ္မ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

ဝန္ၾကီး ဝမ္ယိက၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံ ၂၈ နုိင္ငံမွ နုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲနွင္႔ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟု အတည္ျပဳလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ နုိင္ငံ ၁၁၀ မွ အရာရွိ၊ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ေငြေၾကးနွင္႔ မီဒီယာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဖုိရမ္ တက္ေရာက္မည္ဟု အတည္ျပဳလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ဖုိရမ္သည္ ပီကင္းျမိဳ႔ ေအပက္ အစည္းအေဝးနွင္႔ ဟန္က်ိဳးျမိဳ႔ ဂ်ီ-၂၀ အစည္းအေဝး အျပီး ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ အေရးၾကီး နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ဖုိရမ္တြင္၊ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနား၊ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စားပဲြဝုိင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အစည္းအေဝးမ်ား အပါဝင္ အပုိင္း သုံးပုိင္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားကုိ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ျပီး ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား စားပဲြဝုိင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိလည္း ၾကီးမွဴးက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဝမ္ေရွာင္ေထာင္က၊ ဖုိရမ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး၊ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ ေငြေၾကး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ ယဥ္ေက်းမွု ကူးလူးဖလွယ္မွု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးနွင္႔ ပင္လယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စသည္႔  နယ္ပယ္ ၈ ခုနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး နွီးေနွာဖလွယ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio