• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလအတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္

(GMT+08:00) 2017-04-14 10:29:44

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက၊ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလအတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ ဆက္လက္ အရွိန္မွန္မွန္ျဖင္႔ တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ အဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ေရးစနစ္ကုိ စနစ္တက် တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအရ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလအတြင္း တစ္ျပည္လုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသုံးျပဳမွု ပမာဏမွာ ဘီလီယံ ၁၄၅၀ ကီလုိဝပ္နာရီခန္႔ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ မီးရထား ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္မွု ပမာဏမွာ ၁၅ ႔၃ ရာခုိင္နွုန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ဆုိင္ရာ PMI မွာ ၅၁ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း ျဖစ္ျပီး ၆ လ ဆက္တုိက္ ၅၁ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ယန္ဖုန္ခ်င္က၊ ျခံဳျပီးၾကည္႔လွ်င္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ဝယ္လုိအား အေျခအေန တည္ျငိမ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အလြန္အကၽြံ ျဖစ္မွု ျပႆနာ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ျပီး ယန္ဖုန္ခ်င္က၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကစျပီး တရုတ္နုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ နွစ္သုတ္၏ ပုိင္ဆုိင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု စမ္းသပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး တတိယအသုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု စမ္းသပ္ေရးကုိလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio