• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ မွတ္ပုံတင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ပမာဏ တုိးလာ

(GMT+08:00) 2017-04-13 10:18:52

ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလအတြင္း တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လုံး အသစ္ ျပဳလုပ္လာေသာ မွတ္ပုံတင္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ပမာဏမွာ အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးမ်ားလာျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ပမာဏမွာ ၁၅ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ဦးစီးဌာနမွ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ယူဖာခ်မ္က၊ ယခုနွစ္ ပထမ သုံးလအတြင္း အသစ္ျပဳလုပ္လာေသာ မွတ္ပုံတင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ပမာဏမွာ ၃၅ သိန္း ၉ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီး ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၄ ေသာင္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ အသစ္ မွတ္ပုံတင္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသည္႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ပမာဏမွာ ၁ ေသာင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိျပီး မွတ္ပုံတင္ ေငြရင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ ႔၆ ရွိကာ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၂၅ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

အသစ္ ထူေထာင္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အေျမာက္အမ်ား တုိးလာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားမွု တုိးျမွင္႔ေရးနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ အခြန္ တုိးျမင္႔ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio