• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တရုတ္ခရီးစဥ္အေၾကာင္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2017-04-12 09:32:52

ျမန္မာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ မတုိင္မီက တရုတ္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံမွုနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က၊ ျမန္မာ အစုိးရ အဆက္ဆက္တုိ႔သည္ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ထားရွိျပီး ယခု နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမွုသည္ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု အျဖစ္ ျမင္႔တင္လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္နုိင္ငံတုိ႔သည္ ေမြးျမဴေရး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု၊ သတၳဳလုပ္ငန္း၊ ေရနံနွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ ဟုိတယ္နွင္႔ ခရီးသြား စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က၊ မိမိ၏ ဖခင္ မင္းသုဝဏ္သည္ တရုတ္ျပည္ အေၾကာင္း စာေပ လက္ရာမ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခု မိမိ၏ ဖခင္၏ စာစုကုိ တရုတ္လုိ ဘာသာျပန္ျပီး ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝျခင္းသည္ နွစ္နုိင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မွုကုိ ပုိမုိ နက္ရွိဳင္းလာေစနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က၊ ျမန္မာ အစုိးရသစ္သည္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရးနွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရသစ္သည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံကုိ က်င္းပျပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားနွင္႔ ေဆြးေနြးပဲြ ျပဳလုပ္ကာ တစ္နွစ္ အတြင္း တုိးတက္မွု ရရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio