• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ တရုတ္ ခရီးသည္ တိုးလာ

(GMT+08:00) 2017-04-06 18:08:55

ဗီယက္နမ္ ခရီးသြား ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လက ဗီယက္နမ္သို႔ သြားေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔သည့္ တရုတ္ ျပည္မႀကီးမွ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၃သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၃၉႕၂ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ဗီယက္နမ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသႏွင္႔ ထိုင္ဝမ္ ေဒသမွ ခရီးသည္ ဦးေရသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ခန္႔ တိုးလာခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရသည္ဟု တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ားထဲတြင္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ပထမ၃လပတ္က ဗီယက္နမ္သို႔ သြားေရာက္ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔ေသာ တရုတ္ ျပည္မႀကီးမွ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၉သိန္း ၅ေသာင္းခန္႔ ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၆၃႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာကာ ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ဦးေရသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ၁၀သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းထဲတြင္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၂သန္း၇သိန္းရွိၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းအရ သိရသည္။

ဗီယက္နမ္၏ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္သည္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၁၁သန္း၅သိန္း ဆဲြေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္း ခရီးသည္ ဦးေရ ၆၆သန္းရွိကာ ခရီးသြားဝင္ေငြ ၂၀႕၄ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ၁၇သန္းမွ သန္း၂၀ကို ဆဲြေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္း ခရီးသည္ ဦးေရ ၈၂သန္းရွိကာ ခရီးသြားဝင္ေငြ ၃၅ဘီလီယံ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တရုတ္ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထားၿပီး တက္ႂကြစြာ တြန္းအားေပးၾကသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက "တရုတ္ အမ်ိဳးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဌာနႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစားႏွင္႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း" စာခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

သတိထားစရာ တစ္ခ်က္က တရုတ္ ခရီးသည္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ဗီယက္နမ္ E-ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရးႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အခက္အခဲႏွင္႔ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ၄င္းျပႆနာကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio