• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖင္လန္ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00) 2017-04-06 10:23:53

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က ဟယ္လဆင္ကီျမိဳ႔ေတာ္၌ ဖင္လန္ သမၼတ နီနီစတုိနွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေနြးပဲြ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ဦးတုိ႔သည္ တရုတ္-ဖင္လန္ နွစ္နုိင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည္႔ ၆၇ နွစ္အတြင္း နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု တုိးတက္ျခင္းကုိ ျမင္႔မားစြာ ခ်ီးက်ဳးျပီး အနာဂတ္ကုိ ေရွးရွဳေသာ နွစ္နုိင္ငံအၾကား အမ်ီဳးအစားသစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု ထားရွိေၾကာင္းကုိ ပူးတဲြ ေၾကညာခဲ႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္အၾကား နုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွုကုိ အားျဖည္႔မည္ ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွိဳင္း လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ဦးတုိ႔က ေဖၚျပၾကေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိျပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည္႔ ေခတ္နွင္႔ တေျပးညီ ျဖစ္သည္႔ တရုတ္-ဖင္လန္ ဆက္ဆံမွု ထားရွိျခင္းသည္ နွစ္နုိင္ငံနွင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ အရင္းခံ အက်ိဳးစီးပြါးနွင္႔ ကုိက္ညီပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကုိ ေရွးရွဳေသာ အမ်ိဳးအစားသစ္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု အျဖစ္ မိမိတုိ႔သည္ အဆင္႔ျမင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွုကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ေလးစားေရးနွင္႔ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ေရးမူကုိ စဲြကုိင္ျပီး နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု၏ နုိင္ငံေရးအေျခခံ ပုိမုိ လုိင္မာလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဖင္လန္ သမၼတ နီနီစတုိက၊ ဖင္လန္သည္ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မွုမ်ားနွင္႔ နုိင္ငံတကာေရးရာ၌ တရုတ္ျပည္၏ အေရးၾကီး အခန္းက႑ကုိ အေလးထားေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္မွတဆင္႔ နွစ္ဖက္အၾကား စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ခရီးသြား၊ ေဆာင္းရာသီအားကစားနွင္႔ ေျမာက္ဝင္ရုိးစြန္းေရးရာနွင္႔ OBOR မူေဘာင္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio